Общи условия

Като официален дистрибутор на Tentsile Limited Ltd. за Република България, Иновативен къмпинг ЕООД предлага същите условия, каквито и производителят, описани по-долу, като следва да бъде медиатор в комуникацията между клиента и производителя:

I. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ В РАМКИТЕ НА 4 СЕДМИЦИ (стандартни условия при дистанционни продажби)

Продуктът може да бъде върнат, при условие, че не е бил използван и Вие можете да очаквате възстановена цялата сума без разходите за транспорт.

II. Едногодишна гаранция на продукта

Фирмата гарантира, че продуктът ще бъде в пълна изправност при доставката и ще бъде с качество, което, в рамките на параметрите на разумна* употреба, е гарантирано за този период. В случай че се прояви фабричен дефект в рамките на този период, продуктът може да бъде върнат за поправка/ замяна.

Разумна употреба* не включва щетите, причинени от поведение, което би довело до увреждане на конвенционална палатка, или такава употреба, която е в разрез с насоките, дадени в инструкциите на Tentsile, качени на сайта на Иновативен къмпинг ЕООД, съответно www.innovativecamping.com: да не се пали огън в или около палатката, да не се използват остри предмети, включително, но не само – ножове, инструменти и др., както и да не се носят обувки в палатката.

III. Отговорност от страна на Tentsile чрез Иновативен Къмпинг ЕООД

Tentsile Limited и Иновативен къмпинг ЕООД не носят отговорност за щети или телесни повреди, причинени от неправилна употреба на продуктите на Tentsile. Потребителите поемат пълна отговорност за здравето и безопасността си, след като покупката е извършена, и подписването на този отказ потвърждава приемането на тези условия.

IV. Препоръки за поставяне на продукта и условия за ползване

Аз, КЛИЕНТЪТ, приемам:

• Да извърша визуален и физически/ тактилен оглед на своите Tentsile продукти преди всяка употреба.
• Да се уверя, че всички дървета, на които поставям Tentsile продукта, са в рамките на здравните и размерни параметри, посочени в ръководството за употреба на интернет страницата на Tentsile и тази на Иновативен къмпинг ЕООД.
• Определеният лимит за тегло за закупения модел на Tentsile няма да бъде надвишаван.
• Палатката Tentsile ще бъде поставена така, че подът да не бъде по-високо от 1.2 метра от земята.
• Ремъците за обтегача също ще бъдат инспектирани визуално и тактилно преди всяка употреба.
• Катарамите за обтегача винаги ще бъдат в ЗАКЛЮЧЕНА позиция, докато палатката е в употреба.
• Никакъв огън или открит пламък няма да бъдат допускани в близост до Tentsile.
• Палатката Tentsile няма да бъде използвана след употребата на каквито и да било упойващи вещества.
• Tentsile ще бъде закачана, съгласно предоставените инструкции и указания.
• Няма да бъдат използвани каквито и да било остри предмети в или около Tentsile.
• Аз разбирам, че Tentsile е висяща палатка и ще се държа по разумен и отговорен начин, докато я използвам.

С настоящото потвърждавам, че всяка телесна повреда или вреда, причинена от неправилната употреба на продуктите на Tentsile, ще бъде изцяло моя отговорност и че Tentsile Limited и Иновативен къмпинг ЕООД се освобождават от всякаква юридическа отговорност или преследване по съдебен ред.

Няма да злоупотребявам, нито да използвам Tentsile извън предназначението ѝ, защото разбирам, че това би увеличило риска върху моята лична и тази на другите безопасност.

Напълно разбирам и съм съгласен/а с условията, както са посочени по-горе.

V. Поръчка

Заявяване на поръчка: Всеки клиент, който прави заявка за поръчка с Иновативен къмпинг ЕООД, съответно на страницата на фирмата www.innovativecamping.com, ще се смята за прочел, разбрал и съгласил се с тези термини и правила. Ако имате въпроси, свързани с тях, моля, свържете се с нас, преди да сте направили поръчка, на имейл info@innovativecamping.com.

Поръчвайки чрез този сайт, Вие правите предложение на Иновативен къмпинг ЕООД да закупите стоките, описани в поръчката, при условията, описани във Вашата поръчка.

След като сте направили поръчка, ние ще ви изпратим имейл, с който да потвърдим, че поръчката е получена, но имайте предвид, че това не е потвърждение, че поръчката Ви е приета. Договор между Вас и Иновативен къмпинг ЕООД за продажбата на нашите продукти ще съществува само когато поръчката е била приета, обработена и изпратена до Вас.

Отмяна на поръчка: при нормални условия, можете да анулирате поръчката (щом веднъж бъде приета от Иновативен къмпинг ЕООД) по каквато и да било причина, до момента на изпращане. Ако откажете поръчката в рамките на този период, всяко извършено от Вас плащане ще Ви бъде възстановено изцяло, в рамките на 30 дни. Но в случай че Вашата поръчка е била обработена и изпратена, тогава, моля, прочетете нашите условия за връщане на стоките и възстановяване на плащанията.

VI. Гаранция

Всички продукти Tentsile са проектирани и произведени по високи стандарти и са покрити от нашата потребителска гаранция. Гаранцията покрива всички дефекти на производствени тъкани, части и изработка. Тя покрива функционалността на продукта при неговото нормално използване по предназначение, както е посочено в потребителското изложение на интернет страницата ни. Тази гаранция не покрива колчета, неизправност на тъкани или компоненти, проявила се при неправилна или неразумна употреба или поддръжка, аварии, щети, причинени от прекомерно силни ветрове, климатично време, неправилно повторно опаковане или естествена деградация на материите, причинена от слънчева светлина.

Не могат да бъдат предявявани искове за каквито и да било индиректни/ последващи щети по силата на тази гаранция. Тази гаранция по никакъв начин не засяга законните Ви права.

Ако смятате, че имате основание за гаранционен иск за Вашия продукт, най-учтиво Ви молим първо да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Той/ тя ще Ви посъветва за най-подходящия начин на действие. В случай че продуктът трябва да бъде върнат при нас за проверка, молим да посетите нашата страница за „действия след продажба“ и да изтеглите съответния формуляр, тъй като това ще ускори процеса на връщане, инспекция и гаранция. Молим Ви да не ни връщате продукта, без да сте спазили горната процедура, тъй като това може да доведе до ненужни забавяния и до това продуктът да бъде върнат, без да е направена инспекция.

** Това може да варира в зависимост от законовите разпоредби в страната на закупуване.

Следните щети НЕ се покриват от Гаранцията:

• Износване на материите в резултат на непрекъсната нормална употреба на продукта в продължение на три месеца след покупката.*
• Дефекти на тъканта, ако са причинени от прекомерно износване.
• Течове на тъканта, ако са причинени от ултравиолетово разграждане на материята (често течовете са всъщност причинени от кондензация на влага във вътрешната страна на материята).
• Течове през шевовете, ако е налице прекомерно изтъркване на шевовете или уплътнителната лента на шева.
• Развалени ципове, ако развалянето е било причинено от насилване, задръстване или неправилна употреба.
• Разкъсване на шевове, ако е причинено от прекомерно опъване или разтягане.
• Счупване на катарами, ако са били подложени на прекалено голямо натоварване или абразия.
• Развалена носеща ролкова чанта, ако е била пренатоварена, използвана за пренасяне на други неща или е била използвана за играчка.
• Всякакви счупвания на колчета – приемат се за „обичайно износване“.
• Допълнителни щети, причинени от счупване на колче.
• Износване на материята в резултат на ултравиолетови лъчи.
• Кондензация, която обикновено е причинена от липса на вентилация.
• Използване на продукта за търговски цели от фирми, които дават екипировка под наем, използване от младежки групи (като скаути и други).

Разумна употреба* не включва щетите, причинени от поведение, което би довело до увреждане на конвенционална палатка или е извън насоките, дадени в Инструкциите на Тентсайл, качени на сайта на Иновативен къмпинг ЕООД, съответно www.innovativecamping.com:  да не се използва огън в или около палатката, да не се използват остри предмети, включително, но не само, ножове, инструменти и др., и да не се влиза с обувки в палатката.

VII. Условия за използване на продукта

Въпреки че палатките и хамаци Tentsile могат да бъдат поставяни в короната на дърветата, ние препоръчваме да бъдат слагани на НЕ повече от 1.2 метра от земята. Трябва да се следват инструкциите в илюстрования наръчник за поставяне на Tentsile, качен в сайта на Иновативен къмпинг ЕООД, съответно www.innovativecamping.com, когато се закача палатката.

VIII. Връщане

1. Когато връщате продукти, Вие поемате задължението да предприемете разумни усилия да гарантирате, че изпълнителят ще получи продуктите и че те няма да бъдат повредени по време на транспорта. Ето защо, с оглед на това да Ви предпазим, когато ни връщате продукт, ние Ви препоръчваме да използвате регистриран транспортен превозвач. За някои продукти може да бъде предложена транспортна услуга с плащане при получаване. Документите за връщане ще съдържат информация за това дали такава услуга с плащане при получаване е приложима за дадения продукт.

2. Моля да имате предвид, че Вие ще поемете разходите за връщане на продуктите при нас, както и разходите за използване на услугата „плащане при получаване“, освен ако продуктът не е дефектен (вижте по-надолу).

3. Ако продуктът, който сте получили; (а) Ви е бил изпратен по погрешка, поради невнимание от страна на нашия изпълнител; (б) е повреден; (в) не отговаря на описанието; (г) не е годен за целта на употреба; (д) не е със задоволително качество, то той се смята за дефектен. Имайте предвид, че всяка повреда на продукта, щом вече е във Ваше владение/ притежание, не прави продукта дефектен и е извън нашата отговорност.

4. Ако продуктът е дефектен, моля, свържете се с нас. Дефектните продукти трябва да бъдат върнати на изпълнителя при първа възможност и във всички случаи в рамките на 30 дни от доставката.

5. Моля да имате предвид, че всички артикули, които бъдат върнати при нас, за които твърдите, че имат дефекти, или недостатъци, ще бъдат щателно проверени и инспектирани от нашите техници. Всички върнати артикули, за които бъде установено, че нямат дефекти или недостатъци, ще Ви бъдат върнати и ние си запазваме правото да Ви таксуваме за всички разходи по връщането на продуктите при Вас, като използваме първоначалния начин на плащане. В случай че Вашата кредитна карта е с изтекъл срок, или даде отказ за плащане, ние ще задържим продукта (продуктите) до получаване на цялото плащане за обратния транспорт.

6. Вие поемате пълна отговорност за рисковете при връщането на всички продукти, затова Ви препоръчваме да проявите разумни грижи, когато ни връщате артикули, като например да сте сигурни, че продуктите са добре опаковани, правилно адресирани и транспортирани от реномиран превозвач.

IX. Продукт, описание на опаковката и цени

Положени са всички усилия, за да се гарантира, че описанията и спецификациите са точни, но в някои случаи, като например при цветове и размери, могат да се проявят леки разлики/ отклонения в самите/ действителните артикули. Цветовете, въпреки че са представени възможно най-близо до тези на продуктите, е възможно да варират, заради естеството на ръчната изработка, както и заради ограниченията на дигиталното възпроизвеждане на изображението при различните уеб браузъри. Индивидуалността на производствения процес на ръчно изработените артикули предполага, че размерът и формата също могат да имат съвсем леки отклонения от описанието.

Всички цени на настоящия уебсайт са с включен ДДС.

X. Политика за конфиденциалност във връзка с обработването на лични данни

Ние от „Иновативен къмпинг“ ЕООД считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен свой ангажимент, с оглед на което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, целта на настоящия раздел от Общите условия е да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка със закупуването на продукти, предлагани на нашия уебсайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения по отношение на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания.

1. Идентификация на Администратора на лични данни

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Данните на дружеството – администратор са, както следва:

„Иновативен къмпинг“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 204190240, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 46.

2. Какви лични данни събираме за Вас?

Информацията, която получаваме от Вас, е следната:

Когато пазарувате в www.innovativecamping.com, Вие ни предоставяте Вашите собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, адрес на доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

3. В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии. Използваме „бисквитки“ („cookies“), за да управляваме сесиите на потребителите и да Ви предоставяме подходящи реклами. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и пр. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои „бисквитки“ или да Ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате, задават или имат достъп до „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от нашите услуги може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

4. Цели и основания на обработването.

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

Предоставяне на услуги на потребители

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

– Обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

– Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките или закупените стоки;

– Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби и настоящите Общи условия;

– Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби и настоящите Общи условия;

– Оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или продуктите, предлагани на нашия уебсайт;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Иновативен къмпинг ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели, се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail/ SMS/ mobile push/ webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени във Вашата количка за пазаруване, или ако сте проявили интерес към закупуването им. За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти, закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при съблюдаване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях, не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

5. Защита на законните интереси на Администратора на лични данни

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

– Мерки за защита на уебсайта срещу кибератаки;

– Мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

– Мерки за управление на различни други рискове.

Основната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност, с уговорката, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби, като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

6. Срок за съхранение на Вашите лични данни

„Иновативен къмпинг“ ЕООД, като администратор на лични данни, не съхранява и не обработва предоставени от Ваша страна лични данни по-дълго от необходимото за осъществяване на целите, изброени в т. 4 от настоящия раздел. „Иновативен къмпинг“ ЕООД разполага с правото да продължи да съхранява личните данни на потребителя, в случай че за тях са приложими срокове за съхранение, определени по закон.

7. Получатели на Вашите лични данни

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

– Доставчици на куриерски услуги;

– Доставчици на платежни/ банкови услуги;

– Доставчици на ИТ услуги;

– Други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти – трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

8. Предаване на личните данни към други държави

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в Република България.

9. Защита на сигурността на Вашите лични данни

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. „Иновативен къмпинг“ ЕООД непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на www.innovativecamping.com и (в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

10. Права на потребителя в качеството му на субект на лични данни

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни, в това число:

– Получаване на потвърждение за обработката на предоставени лични данни;

– Достъп до личните данни, свързани със субекта на данните, които „Иновативен къмпинг“ ЕООД обработва, както и получаване на копие от същите;

– Отправяне на искане към „Иновативен къмпинг“ ЕООД достъп до лични данни, свързани със субекта на данни, да бъде предоставен на друг администратор на лични данни;

– Отправяне на искане към „Иновативен къмпинг“ ЕООД за коригиране или заличаване, както и ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните;

*Правата по предходните точки се упражняват посредством подаване на Искане за достъп (Искане за упражняване на правата за защита на лични данни по образец);

Обработването на искания за достъп до обработваните лични данни по отношение на даден субект на данни е отговорност на „Иновативен къмпинг“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, респ. на страна, получила искането. Обработването на искания за достъп е регламентирано в Процедура за упражняване на права, свързани с лични данни.

– Право на подаване на възражение срещу обработване поради причини, свързани с легитимни интереси на субекта на данни или обществен интерес, освен ако „Иновативен къмпинг“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;

– Право на подаване на възражение пред надзорния орган (Комисията за защита на личните данни) във връзка с нарушено право на защита на предоставените лични данни от страна на субекта на данни.

• Изтриване на лични данни

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за заличаване (изтриване) на личните Ви данни, ако обработването им се изисква, за да се изпълни законово задължение или за да се установи, упражни или защити правна претенция.

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането Ви.

• Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни единствено ако:

– Тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

– Обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

– Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

– Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

– Ако имаме Вашето съгласие; или

– За да се установи, упражни или защити правна претенция; или

– За да се защитят правата на „Иновативен къмпинг“ ЕООД или на друго физическо или юридическо лице.

• Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни единствено ако:

– Обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; или

– Обработването се извършва с автоматично средство.

• Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

• Жалби

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни от страна на „Иновативен къмпинг“ ЕООД. В България данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

Комисия за защита на лични данни, с адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2

Тел. +359 2 915 3580, е-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Без да се засяга правото Ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви гарантираме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите по взаимно съгласие.